#131 Umeå: Urban front

Vi har väntat med att besöka Umeå Det kändes som staden hade fullt upp med sig själv en tid. Den skulle visa upp sig, förändrad, snön skulle brinna. Samtidigt pågick då, för 8-9 år sedan kanske den mest intellektuellt välinformerade debatten om stadsförnyelse i Sverige, kritisk, arg, avancerad och akademisk.

Man diskuterade frågorna i studiecirklar – t.ex. Erik Bengtssons texter –
– proppad med begrepp från amerikansk kritisk teori om gentrifiering och redlining.

Det där kulturhuvudstadsåret 2014, delade Umeå med Riga –
Riga hade 100 miljoner mindre i budget, men arrangerade ändå VM i körsång, men rent materiellt, fysiskt, bebyggelsemässigt hände ingenting – man hade hoppats på ett nytt konserthus… framtiden måste alltid vänta lite i Riga.

Samtidigt vrålade Umeå in på den europeiska scenen, en stad på steroider från Balticgruppen, och i bakgrunden stod kritiker, aktivister och stadsmedborgare och visste inte vad man skulle göra åt denna synlighet, denna frontning av staden som t o m hade annekterat stadens välkända ilska i sin tjänst.

– – –

Tack:

Sara Meidell, kulturredaktör Västerbottens Kuriren

Johannes Samuelsson, fotograf, konstnär https://johannessamuelsson.se/bocker/