6 x Amerika #4: Los Angeles – långt från havet

Los Angeles är i omstöpning. Vi bläddrar i stadens gigantiska adressbok och finner att vägarna och broarna är farbara över den torra floden som länge delade staden i det framgångsrika, attraktiva och vita väst – och det obetydliga, fattiga, och latinopräglade öst. Metron byggs ut  och downtown har gjort comeback. Mariacchi Plaza, där musikerna visar upp och säljer sina färdigheter inför helgens fester, har plötsligt blivit intressant för investerare och spekulanter som aldrig tidigare skulle ha funnit något av intresse i East LA. I Boyle Hights mobiliserar man försvaret och väcker politikern Cesar Chavez och filmstjärnan Cantinflas till liv. Vi vandrar med Joey Pallares genom muralmålningarna i stadsdelen Estrada courts, och förstår att Los Angeles för många är en stad långt bort från havet. Och att fonden av palmträd är lätt att stjäla och placera någon annanstans, om efterfrågan kräver.

Vi följer också den framtidsspirande efterkrigsfloden av husköpare med billiga bostadslån till San Fernando Valley, en smått föraktad plats där det medelmåttiga lär härska i en miljö präglad av lika delar ranchromantik som rymdäventyr. Inne på the Fox Fire Room kan man dock fly hettan och för ett ögonblick av klarsyn lägga de falska förespeglingarna åt sidan. Att förortsvillorna egentligen inte liknar Richard Neutras Desert House i Palm Springs från 1946, och att drömmen om fritiden, friheten och den individuella framgången har blivit påfallande massproducerad i just Los Angeles.

– – –

Tack till / Thanks

Carmilla Floyd

Peter Lang

Joey Pallares

James Becerra aka Cobra

Hildegun Varhelyi

Christine Ekholst

 

Länkar