Puff: Staden reser till Amerika

I juni ger sig podcasten Staden av till USA för att spela in en serie avsnitt om stadspolitik, konflikter och utmaningar i fem nordamerikanska städer. Genom Baltimore, Savannah, Chicago, San Diego och Los Angeles ska podcasten söka den nordamerikanska stadens liv som det ser ut 2015, men också– som podcasten alltid gör – backa tillbaka in i historien för att förstå vad som format de här städerna, städer som i flera fall är städer som vi i Sverige möter i fiktion och på nyhetsplats men utan att få en djupare förståelse för.

Under vår resa i juni kommer vi förmedla kortare intryck i ljud, text och bild och i augusti kommer de första hela avsnitten från resan.

Vi har valt städer som är olika till storlek, och när det gäller klimat, geografi, befolkning och kultur – för att fånga det breda spektrum av stadsverkligheter i USA, men också för att få syn på det som är gemensamt för USA:s städer idag. Frågor om stadsplanering, miljö, migration, makt och politik.

Vi har också tänkt oss en resa inte bara genom det amerikanska stadsrummet, utan också genom tidsepoker. Varje stad vi intresserat oss för bär på flera distinkta faser i USA:s urbana historia:

Baltimore är den havererade industri- och hamnstaden vars återkommande försök till förnyelse bara verkar öppna det historiska såren av rasism och segregation på nytt.

Savannah är den tidiga koloniala staden, som gjorde comeback på 1980-talet med att tillväxten flyttade till the Sun belt.

Chicago är den stora omvandlaren under 1800-talet, som gjorde grisar till bacon, farmare till industriarbetare, det naturliga till det reglerade, åkrar blir stad – en stad som fördelade mid-wests överrika tillgångar över kontinenten, inpräntade masskonsumtionens budskap. Och i processen skapade själva prototypen för den moderna stadsbon.

San Diego är gränsstaden och alltmer en symbol för vår postnationella verklighet, en stad som själv är en stor fråga vad gränser gör för den urbana ekonomin – vilket gott, vilket ont.

Los Angeles, slutligen, efterkrigstidens drömfabrik – men som under den ofta och gärna berättade ytan av stjärnor och glamour rymmer en myllrande, folklig berättelse, fyllt av spår och gestaltningar i stadslandskapet – som har kämpat och sparkat sig fram genom historien: minoriteter, etniciteter, kvinnor och män, barn, bönder, f.d. slavar, illegala invandrare, gangsters och brottslingar, lärare och företagare – som alla satt sitt avtryck i staden. Vi vill ge oss ut och leta efter dessa starka, men ofta obemärkta, krafter som skapar hemmahörandets landskap.

Så, vi kommer lämna det svenska och europeiska perspektivet för ett tag under sommaren och se på stadsmiljöer som både är oss främmande och märkligt nära.

Till vår hjälp har vi som vanligt en uppsjö av kontakter : Arkitekter, forskare, aktivister, konstnärer, författare och helt vanliga kunniga människor, förankrade i sina platser, som kommer möta oss på vår väg.

Resan till Amerika presenteras tillsammans med Akademikernas A-kassa, bli medlem för 90kr/månad på akademikernas.se