Uppsala – Sjukhusstaden

I Uppsala, bakom slottet ner mot slätten, ligger sjukhusstaden. Akademiska sjukhusets område är i dag lika stor som den gamla staden i Uppsala. Nu vill man bryta isoleringen, bli en integrerad del av staden. Kanske var det också därför man släppte in TV3 att spela in reality-serien ”Sjukhuset” som nyligen inneburit att sjukhuset stämts för integritetsbrott. Kanske finns det något irrationellt i den rationellaste av miljöer?

Sjukhusen har alltid legat som en annan värld i våra städer. Men de har likväl alltid präglat dem. I Vänersborg har de stora institutionerna skapat en särskild stämning. Så också i Vadstena. På samma sätt som industrierna i industristäderna. Sjukhus byggs för att byggas till. Det finns i deras DNA att de ska växa och bli stora. Historien ska förkastas när nya avdelningar läggs till och sjukhusstaden växer. Ibland har sjukhusen ätit upp hela omgivningen, som Johns Hopkinssjukhuset i Baltimores Downtown. Eller Dalens sjukhus i PC Jersilds Babels Hus och i tv-serien med samma namn. Följ med till sjukhus och de städer som lever av deras växande eller krymper vid deras plötsliga försvinnande.