Västerås – Gå-staden

Mitt i Västerås ligger stadens Gå-City. När det skapades kring 1970 med varu- och parkeringshuset Punkt som sin självklarast lysande stjärna var Gå-City ett svar på bilens intåg i den svenska staden. Här skulle den gamla stadskärnan ta upp kampen med de nya storköpen. I Västerås liksom i många svenska städer innebar den nya urbana efterkrigskulturen att varuhusen tog över stadskärnorna och förvandlade dem till “citykvarter”, ett ord som föddes under 1950-talet. Och över hela Västerås city skulle man kunna gå fritt. Varutransporterna skedde under jord och gatorna var uppvärmda på vintern. Vi har gjort som Hennes & Mauritz-grundare Erling Persson, som startade sin första butik i Västerås 1947, vi har gått “där pengarna och påsarna går”.

Med början i Västerås följer vi handeln och gåendet i städerna. Ska att gå alltid vara detsamma som att handla? Eller finns det ett motstånd i själva gåendet?